Disclaimer

Disclaimer

Op deze pagina vind je de disclaimer van Kaviaarvoorjehaar.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze webshop aan jou aanbieden.

Informatie vermeld op deze website

Het gebruik van de informatie op deze website mag niet gekopieerd, verspreid of op een andere manier gebruikt of misbruikt worden. Je mag de informatie op deze webshop alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kaviaarvoorjehaar.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken.

Geen garantie op juistheid

Hoewel Kaviaarvoorjehaar.nl ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, zijn kennelijke druk- en zetfouten niet bindend. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie op deze webshop onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van Kaviaarvoorjehaar.nl staan links naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik op websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van Kaviaarvoorjehaar.nl op deze pagina.Voor meer informatie over bovenstaande kun je contact op nemen met onze klantenservice:

Kaviaarvoorjehaar.nl

Email: info@kaviaarvoorjehaar.nl
Telefoon: 0545 - 721093